tema_tamsh

KRAFT FRA PRODUKSJONEN UTNYTTES VIDERE Å effektivisere energibruken i industrien handler mye om å planlegge industriklynger og hvordan man kan utnytte overskuddsvarme. På Elkem Thamshavn utenfor Orkanger utnyttes denne både til fjernvarme og til å produsere strøm. Foto: Thor Nielsen