tema_ryghaug

TEKNOLOGI OG HOLDNINGER Professor Marianne Ryghaug på NTNU hevder at folks holdninger er like viktige som teknologiske løsninger, og at det ikke er noen klar sammenheng mellom folks miljøbevissthet og energiforbruket deres. Foto: Tor H. Monsen/NTNU Info