tema_oslo

Av Norges totale energiforbruk tar bygninger 40 prosent og industrien 35 prosent. Nå mener industrien at den kan spare 10–30 prosent av sitt forbruk, mens byggebransjen har sagt den kan halvere energibruken innen 2040. Kan vi rett og slett effektivisere oss bort fra energikrisa?
Foto: Scanpix