tema_lovaashagen

NORGES MEST KJENTE LAVENERGIBOLIGER Løvåshagen borettslag utenfor Bergen er Norges mest kjente eksempel på lavenergiboliger, og Enovas forbildeprosjekt på hvordan ting skal gjøres. Foto: Løvåshagen