tema_lovaashagen

NORGES MEST KJENTE LAVENERGIBOLIGER
Løvåshagen borettslag utenfor Bergen er Norges mest kjente eksempel på lavenergiboliger, og Enovas forbildeprosjekt på hvordan ting skal gjøres.
Foto: Løvåshagen