tema_graf_stor

EFFEKTIVISERING ER VIKTIGST Disse tiltakene må til for å redusere klimagass-utslippene fram til 2050. Energieffektivisering vil føre til at vi bruker mindre energi i form av strøm, bensin, gass og fjernvarme. Illustrasjon: Kilde: IEA