tema_bok

DE GODE EKSEMPLENE I boka Plan B 4.0 har Rocky Mountain Institute i USA regnet ut følgende: Om de 40 minst effektive delstatene innførte strømeffektiviteten som de ti mest effektive delstatene har, ville landets strømforbruk reduseres med en tredjedel. Kilde: Lester Brown: Plan B 4.0