tema_andresen_hemm

LANGSIKTIGE LØSNINGER MÅ TIL Mulighetene for innsparing av energi er store innenfor både norsk bygningsmasse og industri, mener Anne Karin Hemmingsen og Inger Andresen på SINTEF. Men det må drastiske grep til, basert på nye løsninger og ny kunnskap. Foto: Thor Nielsen