Med bakegjær som kreftpasienter2

Marit Otterlei, Håvard Sletta og Per Bruheim har funnet 225 gjærmutanter som er ekstra følsomme for cellegift. Nå skal de teste ut bakterieekstrakter fra Trondheimsfjorden, både på gjærceller og på kreftceller fra mennesker. Foto: Geir Mogen