rep_calanus_olje

Raudåte eksponert for olje. De gule feltene er olje som dyret har tatt opp fra omgivelsene. Foto: Dag Altin, BioTrix