Gammel gris vender hjem

Villsvinet er på full fart inn i norsk fauna – til bekymring for mange. Men dyret er egentlig en gammel kjenning. Før vikingtida var villsvinet en naturlig del av norsk kystfauna. Det holdt til i de fuktige og frodige løvskogene på Vestlandet og var en viktig del av menneskenes kosthold.

Men klimaendringer og jordbruksutvikling drev arten langsomt bort. Dette har forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet funnet ut ved å foreta kjemiske analyser av svinebein fra en periode på 5000 år. Analyser av stabile isotoper forteller nemlig hva som er tamgris og hva som er villsvin.