Facebook og Twitter inn i redningstjenesten

I det 120 millioner store prosjektet Societies har EU tenkt å utnytte at vi stort sett er på nettet døgnet rundt. I et scenario som omhandler krisehåndtering og som ledes av den tyske romfartsorganisasjonen DLR, skal SINTEF bidra med teknologi for sosiale nettverk og kobling av mobil til nettverk. Under terrortrusler, naturkatastrofer og kriser er problemet nemlig mangelfull informasjon.

For å få god logistikk i arbeidet må forskerne finne ut hvordan informasjonen på en best mulig måte skal fås ut til instanser som politi, hjelpeorganisasjoner og sykehuspersonell. Å bruke mobiltelefon med kamera og ta bilde i Googlekart, er en måte å markere lokasjon på, kjapt for alle. Bilder av bygninger kan settes på kartet, og sosiale medier som Facebook og Twitter kan utnyttes på et profesjonelt nivå.