rep_memb_dyrecelle_stor

Kunstnerisk utformet illustrasjon av dyrecelle. Den grønne cellemembranen inneholder protein- og fettmolekyler. Signaler utenfra mottas ved at stoff transporteres gjennom membranen, eller ved at et stoff bindes til overflaten og endrer membranen. Dette medfører igjen forandringer i cellens stoffskifte. Illustrasjon: RUSSELL KIGHTLEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY