tema_kongebesok

FINTFOLK TIL SAMFUNDET Kronprinsesse Märtha, kronprins Olav og rektor O. Heggstad (rektor 1929–1933 og 1942–1945) foran Hovedbygningen, sannsynligvis i forbindelse med åpningen av Studentersamfundets nye hus høsten 1929. Prospektkort utlånt av Ingvar Elgesem, Volda