Renvasker dammer

ENDRET KONKLUSJON: Organismer i damanlegg viser seg å ta opp mer CO2 fra atmosfæren enn det reservoaret slipper ut av klimagasser, omregnet til CO2. Foto: EDF