Jegerane på fonna4

Historia til dei arkeologiske samlingane ved NTNU Vitskapsmuseet strekk seg attende til 1700-talet. På den tida vart mange av gjenstandane innlevert til museet av folk utanfrå, eller kjøpt inn på auksjon. I løpet av 1800-talet begynte museet med eigne utgravingar som også skaffa gjenstandar til samlingane. Arkeologiundervisninga tok til hausten 1994 med opptak av hovudfagsstudentar, og første grunnfagskull hadde sin studie- start våren 1995. Sidan hausten 2003 er studiet gjennomført i samarbeid med Institutt for arkeologi og religionsvitskap ved NTNU.