Jegerane på fonna3

Georadar gjev eit innblikk i korleis snøfonnene er bygd opp, og vert brukt for å kartleggje kor mange gjenstandar som finst att i fonnene. Foto: Martin Callanan