Jegerane på fonna2

Vitskapsmuseet har verdas eldste og største samling av gjenstandar frå snøfonner og isbrear. Det er mest våpen brukt til villreinjakt. Funna syner at kvar tidsperiode har si form og sine eigne tekniske detaljar.
Foto: Kari Dahl NTNU/Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet har verdens eldste og største samling av gjenstander fra snøfonner og isbreer. Det er mest våpen brukt til villreinjakt. Funnene viser at hver tidsperiode har sin form og sine egne tekniske detaljer. Foto: Kari Dahl NTNU/Vitenskapsmuseet