Khufu_1_1_None.full

Khufus pyramide, bedre kjent som Kheopspyramiden.