10_Khufu_tegning_None.full

Er prinsippene i Bryns tegning korrekt, vil arkeologene få et nytt «kart» å gå etter.