10_Khufu_tegning_None.full

Er prinsippene i Bryns tegning korrekt, vil arkeologene få et nytt "kart" å gå etter.