rep_s_geo_krafla

Geotermisk kraftverk på Island: Kraftverket i Krafla ble åpnet i 1977 og benytter damp fra undergrunnen til å produsere elektrisitet. Det er boret 33 hull til å forsyne kraftverket med energi. Årlig produksjon er 480GWh. Foto: Utlånt fra GEO