rep_s_geo_ill_liten

Illustrasjonen viser ulike typer boringer inn i jordoverflata – fra varmepumper og oljebrønner til boring etter geotermisk varme. Illustrasjon: Knut Gangåssæter