rep_s_geo_hoved

Dagens metode (til venstre i illustrasjonen): I bergvarme områder – som på Island – kan man sprekke opp fjellet , pumpe ned kaldt vann og få opp varmt vann. Illustrasjon: Knut Gangåssæter Framtidig metode (til høyre i illustrasjonen): På 10 000–15 000 meters dyp vil fjellet være flytende og sprekker presset sammen. En metode til å kunne utvinne bergvarmen herfra, vil være å bruke lukkede varmevekslersystemer.