vign_jub

Cellebiologisk forskning startet ved Botanisk institutt mot slutten av 1960-tallet, mens fagområdene molekylærbiologi og genomikk ble etablert henholdsvis ca. 1985 og 2000. Dagens teknologi gjør det mulig å studere aktiviteten til tusenvis av gener, proteiner og metabolitter fra samme biologiske prøve. Kunnskapen brukes til diagnose, målrettede endringer av celler og organismer og til produksjon av alle mulige stoffer. I framtiden vil Celle-, molekylærbiologi- og genomikkgruppen ved NTNU blant annet bidra til bedre metoder for miljøovervåkning, produksjon av vaksiner, analyser av biodiversitet, større matvaretrygghet og produksjon av bioenergi.