tema_korallrev-artenes-forsvinnelse

Taper kolossale verdier FN-studien Teeb forsøker å beregne verdien av økosystemtjenester som ødelegges og forsvinner. – Ifølge våre beregninger taper vi naturkapital til en verdi av 1300 til 3100 milliarder euro (11 000 til 25 000 milliarder kroner) årlig, sier Pavan Sukhdev, som leder studien. Dette gjelder bare økosystemer på landjorda, og skyldes i hovedsak avskoging. Tap på grunn av ødelagte marine økosystemer kommer i tillegg: Ødeleggelsen av verdens korallrev anslås til mellom 200 og 1000 milliarder kroner i årlige inntektstap. Foto: wikipedia