tema_gunnerus-artenes-forsvinnelse

Hvilke arter fins? For 250 år siden var biskop Johan Ernst Gunnerus i Trondheim entusiastisk opptatt med å samle inn, beskrive og katalogisere nye arter. Den jobben er ennå ikke avsluttet. Artsprosjektet, som startet opp i fjor i regi av Artsdatabanken ved NTNU, er en målrettet satsing for å kartlegge dårlig kjente artsgrupper. Banken har også støttet etableringen av en egen forskerskole i biosystematikk.