tema_graf_stor-artenes-forsvinnelse

Verdens truede arter Tap av arter skjer nå opptil 1000 ganger raskere enn ved naturlig evolusjon: Over 1/3 av alle arter ferskvannsfisk i verden er truet. Det samme gjelder nesten 1/3 av alle kjente amfibier, 1/4 av av alle plantearter, 22 prosent av alle kjente pattedyr og 12 prosent av alle kjente fugler. Dette går fram av Den internasjonale rødlista over truede arter – som settes opp av IUCN, Den internasjonale naturvernunionen. Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes/NTNU Info