tema_dolmen-artenes-forsvinnelse

Ingen rett til å utrydde arter Det er mange grunner til å verne mangfoldet: de økologiske og økonomiske, de estetiske og de etiske. Og vi kan godt plusse på de teologiske, sier Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Geir Mogen