tema_creole_pig-artenes-forsvinnelse

Svinaktig dumt Den kreolske grisen var spesielt tilpasset de lokale forholdene på Haiti. Den var hardfør og passet stort sett seg selv. Haitis småbønder brukte grisene som sparekonto. Når de hadde bruk for ekstra penger, slaktet de en gris eller to. Rundt 1980 presset USA Haitis diktator Jean Claude Duvalier til å slakte alle grisene, av frykt for at afrikansk svinepest skulle spre seg til USA. Bøndene skulle få andre, såkalt høyproduktive, griser til erstatning. Men de var dårlig tilpasset forholdene på Haiti. De måtte ha rent vann, noe 80 prosent av haitierne mangler, og de var avhengige av vaksiner som bøndene ikke hadde råd til å kjøpe. Dette bidro til ytterligere utarming av småbøndene på Haiti. Foto: utlånt fra Grassroots International, www.GrassrootsOnline.org