tema_bier-artenes-forsvinnelse

Sult uten bier En tredel av bikoloniene i USA har bukket under de siste årene, og det meldes også om store bitap i europeiske og asiatiske land. Det rammer produksjonen av frukt og grønnsaker, og tapene regnes i milliardklassen. Verdens matproduksjon er avhengig av bienes innsats. Foto: photos.com