rep_oljeduellen2

Innen 2020 skal de norske klimautslippene reduseres med mellom 15 og 17 millioner tonn. Det vil få konsekvenser for blant annet oljeselskapene. Foto: Statoil