Lærevansker sitter i øyet

MATTEPROBLEMER: Den nye kunnskapen vil kunne føre til et nytt syn på dagens pedagogiske metoder.
Foto: photos.com