rep_helsehaer2

De ufaglærte helsearbeiderne sitter flere måneder på skolebenken før de blir kvalifisert.
Foto: Inger Shceel, SINTEF