rep_parallell_graf_s

GPU-en utnytter forskjellen i arbeidsmåte mellom enkjerne- og flerkjerne-prosessoren, og kjører tusenvis av operasjoner parallelt. Ill: www.doghouse.no