EU-penger til CO2-forskning

Fem millioner EU-kroner får to forskere ved Institutt for kjemi, NTNU, for å forske på hvordan kraftverk kan effektiviseres. Stipendiat Leen van der Ham og professor Signe Kjelstrup deltar i et større EU-prosjekt som har som mål å redusere CO2-utslipp fra kull- og gasskraftverk. Så langt har doktorarbeidet til Van der Ham handlet om modellering og kalkulering. Nå kan praktisk arbeid begynne.

NTNU-forskerne samarbeider med SINTEF Energi og det franske selskapet Air Liquide, og har spesielt konsentrert seg om den delen av kraftverk hvor luft separeres til oksygen og nitrogen ved hjelp av destillasjon.