Den nye garasjen3

1974: For den klønete enkemann.