Arkiverte genistreker

Skriblerier, kaffeflekker og tusenvis med regnestykker. – Det ligger mange upubliserte perler her, men akkurat hva som står på dette arket, vet jeg ikke, sier matematikkprofessor Helge Holden
ved NTNU.
Foto: Ole Morten Melgård