Dag_Dolmen_og_vulkanske_prover_None.medium

Forsker Dag Dolmen med noen av NTNUs vulkanske prøver. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)