Aske_fra_Krakataus_store_utbrudd_pa_Java_i_1883_None.full

Aske fra Krakataus store utbrudd på Java i 1883. Prøven høyre er størknet lava. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)