4586359790_fe1d0b380d_None.full

Esken inneholder aske fra vulkanen Askja og ble samlet inn i Trondheim i 1875. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)