Fiskerbat_Sorburoy_None.full

Kystfiske og litt jordbruk har vært hovednæringsvei i Froan. Men fiskebestandene har gått ned. Og vernevedtakene har medført redusert mulighet til høsting og bruk. (Foto: Katrina Rønningen)