tema_line

Internett stuper
Maria Bartnes Line forsker på informasjonssikkerhet ved SINTEF. Hun ser for seg et scenario der vi må oppgi Internett, gå over til fax, og bevege oss tilbake til banken på hjørnet og reisebyrået i byen – om det ikke blir gjort store mottiltak på nettet.
Foto: SINTEF