vign_jub

Norge har alltid vært en maritim nasjon å regne med i verdenssammenheng. Noen styringsteknologiske høydepunkter til sjøs: I 1960- og 1970-årene ble det i Norge utviklet revolusjonerende skipsautomatiseringsløsninger for shippingbransjen, som bedret konkurranseevnen til den norske handelsflåten. Det reguleringstekniske miljøet ved NTH og SINTEF var sterkt involvert. I 1970- og 1980-årene utviklet Norge banebrytende posisjoneringsteknologi for offshorebransjen (Kongsberg Våpenfabrikk med sitt Albatross-system). Sentralt i dette arbeidet sto NTHs Institutt for teknisk kybernetikk, ledet av professor Jens Glad Balchen. Nye utfordringer og et nytt teknologieventyr venter på oss i de tøffe og ugjestmilde nordområdene. Vil Norge igjen markere seg i verdenssammenheng?