rep_baat_scan

Førerløse båter i formasjonsstyring kan benyttes for å kutte drastisk ned på tiden det tar å kartlegge havbunnsområder eller lete etter olje- og gassressurser. Kartleggingsfartøyene vil kunne knytte til seg et ønsket antall førerløse båter for å kunne skanne mye bredere områder om gangen.
Ill: Maritime Robotics