rep_tunnel2

Undersøkelser viser at en mørk, monoton tunnel gir fire ganger mer ubehag enn en tunnel utstyrt med bergrom, farger og mønstre. Foto: Henrik Undeland, Ramböll