rep_ultralyd4

Illustrasjon: MEDICAL RF.COM / SCIENCE PHOTO LIBRARY Finner plakk og prostatakreft To nye prosjekter der SURF imaging er sentral, er å diagnostisere plakk i halspulsårene og kreft i prostata. I prosjektet for å karakterisere plakk deltar pasienter som har hatt drypp eller slag. Plakk i halspulsårene kan føre til blodpropper. Men det er ikke alt plakk som er like farlig, og ved hjelp av ultralyd og kontrastbobler prøver forskerne å finne den ustabile, farlige typen. – Hvis overflaten av plakket sprekker opp, vil innholdet lekke ut i halspulsåren og forårsake dannelse av blodpropper som føres med blodstrømmen til hjernen. Med den nye ultralydteknologien kan man få bedre bilder av halspulsåren enn tidligere. Ultralyd kan også benyttes for å diagnostisere kreft i prostata. Ved tegn på prostatakreft tar legene ofte celleprøver for å finne ut om det dreier seg om kreft. Men med vanlig ultralydteknologi ser man vanligvis ikke hvor i prostata en eventuell svulst befinner seg. Dermed risikerer man å ta biopsi fra deler av prostata der det ikke er kreft. Ved bruk av SURF imaging håper forskerne å kunne se hvilke deler av kjertelen som er suspekte før man tar biopsi, og dermed ta prøvene mer målrettet. I begge disse prosjektene samarbeider SINTEF med NTNU og St. Olavs Hospital.