rep_ultralyd2

Rune Hansen fra SINTEF og Catharina Davies fra NTNU studerer et bilde der man har sprøytet inn fettpartikler. Foto: Thor Nielsen