Økonomenes feilslåtte klimakur7

Ga gode råd – men dyre Erik Lindeberg og kolleger ved SINTEF foreslo alt for 20 år siden en rekke konkrete og smarte tiltak for å redusere norske utslipp. De færreste er satt ut i livet – først og fremst av økonomiske årsaker, mener forskeren. Foto: Thor Nielsen