Økonomenes feilslåtte klimakur4

Før klimamøtet Som en forberedelse til klimamøtet i København i desember i år ville regjeringen på Maldivene rette internasjonal oppmerksomhet mot et stigende havnivå. I oktober avholdt den derfor et regjeringsmøte under vann, der presidenten og statsrådene undertegnet en henstilling om globale kutt i uslippene av klimagasser. Foto: Scanpix