Økonomenes feilslåtte klimakur3

Tror på «røykelover» Folk spør etter konkret handling og tilrettelegging for handling, ikke flere holdningskampanjer. Når får vi røykelover for klimaet, spør NTNU-professor Marianne Ryghaug.