rep_inger_brev

I dette brevet frå 1537 overdreg fru Inger deler av ein Knut Alfssøns eigedom til ein Truid Ulfstand – «på hans hustrus vegne» og mot visse juridiske motytingar. Foto: Riksarkivet